Despre femei - citate, partea II

Revista parohiei Martie 7, 2018

Trebuie să știm că bărbatul este coroana femeii, căsătoria este coroana bărbatului, iar copiii celor doi sunt florile căsătoriei.

„Ai văzut curajul femeilor? Ai văzut dragostea lor? Ai văzut măreția sufletului lor și în fața banilor și în fața morții? Să imităm, dar, bărbaților, pe femei! Să nu lăsăm pe Iisus în necazuri și în nevoi! Femeile acelea au cheltuit atâția bani și și-au pus viața în primejdie chiar când Iisus era mort; noi însă – iarăși vă voi grăi de aceleași lucruri –, noi nu-L hrănim când Îl vedem flămând, nici nu-L îmbrăcăm când Îl vedem gol, ci trecem pe lângă El când vedem că ne întinde mâna.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)

„Trebuie să știm că bărbatul este coroana femeii, căsătoria este coroana bărbatului, iar copiii celor doi sunt florile căsătoriei, pe care dumnezeiescul Lucrător le culege din livezile cele trupești.” (Clement Alexandrinul)

„Soția trebuie să fie supusă bărbatului, precum lui Hristos Biserica, iar bărbatul să-și dea sufletul pentru soția sa, precum Hristos S-a dat pe Sine pentru Biserică (Efeseni 5,25).” (Sfântul Ambrozie al Milanului)

Articol publicat în nr. 1, anul 2 al revistei parohiale Vino și vezi