Despre femei - citate, partea III

Revista parohiei Martie 8, 2018

Căsătoria nevinovată o realizează cei ce se unesc din iubirea curată.

„Iar dacă preferați calea căsătoriei, pentru că nu puteți trăi în feciorie, socotesc că este folositor să vă domoliți înfierbințeala cărnii și să nu abuzați de corpurile voastre și să le dați necurăției.” (Metodiu de Olimp)

„Pe soțiile noastre să le îndreptăm spre ce este bun. Să arate purtarea cea vrednică de iubire a castității, să vădească voința cea curată a blândeții lor, să facă, prin tăcere, cunoscută bunătatea limbii lor și să-și arate dragostea lor, nu după simpatii, ci să ofere tuturora cu cuvioșie, în chip egal, tuturor celor ce se tem de Dumnezeu.” (Sfântul Clement Romanul)

„Căci nu e unire cea din iubirea de plăcere, ci aceea prin consimțirea potrivit Legii, și căsătoria nevinovată o realizează cei ce se unesc din iubirea curată.” (Sfântul Chiril al Alexandriei)

Articol publicat în nr. 1, anul 2 al revistei parohiale Vino și vezi