Părintele profesor Florin Bucescu a trecut la cele veșnice

Preoți slujitori Septembrie 21, 2019

Astăzi, 21 septembrie 2019, în jurul orei 9.00, Părintele profesor Florin Bucescu a trecut la cele veșnice. Slujba înmormântării va avea loc luni, 23 septembrie, la Biserica „Naşterea Maicii Domnului” – Talpalari (Iași), începând cu ora 12.00, fiind precedată de Sfânta Liturghie, care va începe la ora 10.00. Trupul neînsuflețit va fi depus, apoi, la Cimitirul „Eternitatea” din Iași.

Părintele profesor Florin Bucescu a slujit din 1997 la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” – Talpalari din Iași, biserică unde am fost numit paroh în 2008. Vârsta înaintată (83 de ani) și bolile care-i măcinau trupul, dar și suferința pierderii, în 2014, a soției sale - vrednica doamnă preoteasă Maria -, au făcut ca în ultimii ani să ajungă mai rar la slujbe. Era nelipsit din rugăciunile noastre, cum și noi, „talpalarii”, știu că eram permanent în rugăciunile sfinției sale.

Încă de la prima întâlnire cu sfinția sa m-au impresionat căldura și bucuria ce țâșneau spontan pe un chip rotund precum un soare, conturat de razele argintii ale părului nesmintit de ani și de vremuri. Jovialitatea sa, un simț al umorului sănătos și lipsa totală de scorțoșenie te cucereau și te binedispuneau, Părintele Florin fiind o companie căutată și dorită. Îl caracterizau în mod special două virtuți: dragostea pentru oameni și jertfa pentru Biserică. Era cuceritor prin solicitudine, dezarmant prin bunătate și mereu disponibil pentru a pansa cu o vorbă plină de compasiune orice suflet rănit, fiind unul dintre cei mai solicitați preoți la scaunul spovedaniei. Era dispus să stea de vorbă și ore în șir cu cei ce se plecau, cu sufletul împovărat, sub patrafir, Părintele Florin Bucescu având, așa cum șade bine unui duhovnic, o inimă de mamă și o răbdare căreia eu nu i-am zărit limitele.

De câte ori mă gândesc la Părintele Florin, îmi vine în primul rând în minte imaginea sa din cadrul ușei diaconești de la miazănoapte, locul unde credincioșii depuneau jertfe și înălțau rugăciuni pe care i le încredințau cu nădejdea că din mâinile sale le va primi Dumnezeu cu mai mult drag. Și nu-mi doresc decât ca, atunci când voi lua calea spre Cer, să îngăduie Domnul să mă întâmpine Avva Florin Bucescu la ușa Raiului, ca un heruvim înarmat – dar nu cu „sabie de flacără vâlvâietoare”, ci cu zâmbetul său de foc.

(Pr. Constantin Sturzu)

 

Câteva date despre viața și activitatea profesională a Părintelui Florin Bucescu

FLORIN BUCESCU

Etnomuzicolog, bizantinolog, paleograf, preot, conferențiar

Data și locul nașterii: 18 mai 1936, Broscăuții Noi-Storojineț, Bucovina de Nord

 

STUDII

1946-1953 – Liceul „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuţi

1953-1957, 1957-1960 – Institutul Teologic din Bucureşti

1962-1967 – Conservatorul de Muzică „George Enescu”, Iaşi, Facultatea de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie muzicală (secția Profesor de muzică)

Mentori: A. Stoia, C. Constantinescu, V. Spătărelu, A. Zeman, G. Pascu, M. Cozmei, Gh. Ciobanu, I. Baciu, C. Diaconu

1984-1987 – Seminarul de neogreacă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași

2002 – A obținut titlul de Doctor în muzică la Universitatea Națională de Muzică din București, sub îndrumarea prof.univ.dr. Octavian Lazăr Cosma, susținând teza cu tema „Cântarea psaltică în manuscrisele moldovenești din secolul al XIX-lea”.

1973-1992 – membru fondator și cercetător științific colaborator al Arhivei de Folclor a Moldovei și Bucovinei la Institutul de Lingvistică, Istorie literară și Folclor Al. Philippide, Iași.

1992-2008 – fondator și conducător al specializării Muzică religioasă a Academiei de Arte George Enescu, Iași

1996-2005 – fondator și dirijor al corului Basileus al Seminarului Teologic Sfântul Vasile cel Mare, Iași

2007 – Membru fondator al Coralei Floralia – ansamblu vocal-instrumental al specializării Muzică religioasă a Universității Naționale de Arte George Enescu, Iași

Din 1997 – Preot la Biserica Nașterea Maicii Domnului (Talpalari), Iași

1992 – membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România

 

ACTIVITATE DIDACTICĂ

1967-1990 – Profesor de muzică la Liceul „Costache Negruzzi”, Iași

1990-1991 – Lector universitar la Institutul Teologic Ortodox, Iași (disciplina muzică)

1995-2000 – Profesor de muzică vocală la Seminarul Teologic „Sfântul Vasile cel Mare”, Iași

1991-1993 – profesor de muzică la Școala Normală Vasile Lupu,Iași

1994-2006 – conferențiar universitar la  Facultatea de Compoziție, Muzicologie, Pedagogie Muzicală și Teatru, Universitatea de Arte George Enescu, Iași (unde a predat Paleografie muzicală, Metodica predării educației muzicale, Practică pedagogică, Muzică psaltică, Folclor muzical)

 

ACTIVITATE ARTISTICĂ

Membru fondator al Corului Sindicatului din Învățământ

Dirijor al Corului Liceului C. Negruzzi și al Corului Seminarului Teologic Sfântul Vasile cel Mare, Iași

 

ACTIVITATE MUZICOLOGICĂ

A publicat o serie de cronici, eseuri, recenzii, articole și studii de etnomuzicologie și bizantinologie în reviste de specialitate din țară: Cronica și Convorbiri literare, Revista Mitropoliei Moldovei și Sucevei, Byzantion Romanicon, revista Muzica, Acta Muzicae Byzantinae.

A susținut: comunicări științifice, conferințe publice, concerte-lecții în cadrul cercului de educație muzicală Prietenii muzicii de la Palatul Culturii din Iași, condus de regretatul Prof.univ. George Pascu și continuat de Prof.univ. Melania Boțocan.

A susținut conferințe în domeniul etnomuzicologiei și folclorului în instituții de profil și a avut o strânsă colaborare cu etnomuzicologul Prof. Viorel Bârleanu, alături de care a cercetat, înregistrat, cules, transcris și analizat genuri muzicale folclorice din satele Moldovei și Bucovinei.

1998 – Învățarea cântărilor Sfintelor Liturghii, Iași, Editura Trinitas

2006 – Vasile Spătărelu (1938-2005) și creația sa religioasă, posfață la volumul Jertfa laudei – Liturghia psaltică în glasul al III-lea, Iași, Editura Trinitas

2009 – Cântarea psaltică în manuscrisele moldovenești din sec. XIX. Ghidul manuscriselor psaltice, Moldova, sec. XIX, vol. I-II, Iași, Editura Artes

2010 – Muzica religioasă a lui Achim Stoia, în colaborare cu Irina Zamfiră Dănilă, în Achim Stoia. Centenarul nalterii, Iași, Editura Artes

2018 – Bizantinologie muzicală. Studii și articole. Liturghia psaltică în glasul al III-lea, Iași, Editura Artes

 

ACTIVITATE DE CREAȚIE CORALĂ

La mulți ani școală dragă; Cununa Anului Nou, Privește spre pădure; Țară de vis; Jerfa laudei. Liturghie în glasul al III-lea – în colaborare cu Vasile Spătărelu

 

ACTIVITATE DE ORGANIZARE ȘI CONDUCERE

2004-2008 – Șef de catedră la Facultatea de Compoziție, Muzicologie, Pedagogie muzicală și Teatru, Universitatea de Arte George Enescu, Iași

 

DISTINCȚII

2003 – Diploma de Vrednicie, acordată de IPS Daniel, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei

2009 – Premiul pentru cercetări bizantinologice, acordat de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România

2009 – Medalia de Argint la Salonul Cărții Românești, Iași

2010 – Premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România

2011 – Crucea Moldavă a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei

2011 – Premiul Ciprian Porumbescu al Academiei Române